SOS burn-out

Burn-out. Iedereen heeft er tegenwoordig wel mee te maken. Ofwel heb je zelf al een burn-out gehad, ofwel ken je ongetwijfeld mensen in je omgeving die hiermee kampen.

En ondanks het feit dat we er zo vaak mee geconfronteerd worden, blijf ik vaststellen dat er nog steeds heel wat mensen niet goed weten wat een burn-out nu eigelijk is. Laat staan dat ze weten wat ze moeten doen als ze de diagnose van burn-out krijgen. Ik merk vaak dat ze, nogal ontredderd, met die diagnose thuiskomen, niet goed wetend wat dit nu juist wil zeggen en met nog veel minder zicht op wat ze kunnen doen om van hun burn-out af te geraken.

Met deze blog wil ik dan ook helderheid brengen in wat een burn-out precies is, en welke stappen je volgens mij best zet om tot een duurzame oplossing te komen.

Wat is een burn-out?

Als je een burn-out hebt, heb je letterlijk het gevoel uitgeput te zijn. Je batterijen zijn als het ware plat en je krijgt veel minder gedaan dan je gewend bent. Je kan ook moeite ondervinden om je te concentreren en makkelijk dingen vergeten.
Burn-out gaat vaak gepaard met emotionele uitbarstingen, zoals huilbuien of woede-uitbarstingen waarbij je het gevoel hebt je emoties niet langer onder controle te hebben. Je hebt het gevoel dat je veel minder kan verdragen dan je gewoon bent.
Tijdens een burn-out heb je ook vaak depressieve gevoelens waardoor je last hebt van een sombere stemming en negatieve gedachten.
Daarnaast kenmerkt een burn-out zich eveneens door een reeks van lichamelijke, stressgerelateerde klachten zoals hoofdpijn, maag- en darmklachten, hyperventilatie, spierpijn, hartkloppingen,…

Burn-out is het gevolg van een langdurige overbelasting en blootstelling aan overmatige stress. Hoewel het vroeger altijd gerelateerd werd aan werk, stellen we ook meer en meer vast dat een burn-out veroorzaakt kan worden door overmatige stress als gevolg van andere factoren zoals een moeilijke relatie, familiale problemen enz.

3 cruciale stappen om te zetten als je een burn-out hebt

Stap 1: je energiepeil terug omhoog brengen

Tijdens een burn-out zit je energiepeil veel te laag. Je kan het vergelijken met de batterij van je smartphone. Als de batterij plat is, zal je smartphone niet werken, hoe hard je ook probeert om op de knopjes te duwen. Het is dus heel belangrijk om je batterij terug op te laden.

Dit doe je in eerste instantie door te rusten. Burn-out ontstaat door een landurige periode van overbelasting, en het is dan ook uitermate belangrijke om de nodige rust te voorzien. Rusten alleen is echter niet voldoende. Daarnaast is het belangrijk om op zoek te gaan naar de nodige energiegevers om je energiepeil op niveau te houden. Bij mensen met een burn-out is het vaak zo dat hun dagelijkse leven gevuld is met activiteiten die hun energie kosten, terwijl er een duidelijk gebrek is aan energiegevende activiteiten. Het is dus ook belangrijk dat je een balans vindt tussen dingen die je energie geven en dingen die energie vragen.

Stap 2: Op zoek naar de oorzaak

Hoewel een onevenwicht tussen energiegevers en -vreters vrijwel altijd aanwezig is bij mensen met een burn-out, is hiernaast in de meeste gevallen nog een dieper liggende oorzaak. Vaak heeft dit te maken met één of meerdere onderdelen van je leven waarin een waardenconflict is. Dit wil zeggen dat hoe dit aspect van je leven eruit ziet, botst met datgene wat jij écht belangrijk vindt en nodig hebt om gelukkig te zijn. De overbelasting is dan het gevolg van een jarenlang proberen om zich toch aan te passen aan de huidige situatie, terwijl het diep vanbinnen blijft wringen.
Daarnaast is het ook mogelijk dat de oorzaak terug te vinden is in onverwerkte trauma’s of moeilijke levenservaringen, vaak uit je kindertijd, die ervoor zorgen dat je altijd opnieuw in een overlevingsmodus terecht komt.

Het is erg belangrijk om hier een helder zicht op te krijgen, omdat je op die manier ook zicht krijgt op waar je aan kan werken om een duurzame oplossing te creëren voor je burn-out.

Stap 3: Oorzaak aanpakken

Daarom is het ook belangrijk om die onderliggende oorzaak effectief aan te pakken. In deze stap ga je op zoek naar wat jij nodig hebt om echt gelukkig te zijn, en zet je de nodige stappen om je leven hiernaar in te richten. Dit kan zowel gaan over het ombuigen van hoe je denkt (minder zorgen maken, controle loslaten, minder perfectionistisch zijn) als over het effectief aanpassen van dingen in je leven (het afscheid nemen van een job waarvan je al heel lang weet dat het niet je ding is, het realiseren van iets waar je al heel je leven van droomt, het stopzetten van een relatie waarvan je voelt dat het niet werkt,…).
Als er onverwerkte trauma’s of moeilijke levenservaringen aan de basis van je burn-out liggen, dat is het belangrijk dat je hiermee aan de slag gaat om deze te verwerken om echt van je burn-out te herstellen en risico op herval te vermijden.

Werken aan de onderliggende oorzaak is cruciaal om een échte oplossing voor je burn-out te vinden aangezien je hiermee de bron van de overmatige stress aanpakt.
Te vaak blijft de behandeling van burn-out beperkt tot het leren omgaan met overmatige stress door bv. relaxatietechnieken, yoga, meditatie,…
En dat is op zich natuurlijk erg waardevol, maar als er continu stress-uitlokkers in je leven aanwezig zijn, zit je in een vicieuze cirkel.

Ik merk jammer genoeg nog te vaak dat bij een burn-out enkel stap 1 aan bod komt. Heel vaak heeft dit als gevolg dat je even geholpen bent, maar op middellange of lange termijn terug hervalt. 

Wil je echt van je burn-out verlost worden, dan is stap 2 en 3 onvermijdelijk. Deze stappen zijn vaak confronterend en hard werken, omdat je opbokst tegen oude overtuigingen en gewoontes die zich heel hard in je brein genesteld hebben. Het gaat vaak gepaard met drastische veranderingen die je mogelijk erg veel schrik aanjagen. Maar het resultaat is wel een leven in balans waarbij jouw waarden en datgene wat jij belangrijk vindt, écht gerespecteerd worden.

Heb jij een burn-out of herken je de symptomen die ik hierboven beschreef en wil je je leven echt over een andere boeg gooien? 

Contacteer me dan voor een gratis en vrijblijvend take-off gesprek en ik onderzoek met jou wat jou hierbij kan helpen!
Stuur me een mailtje naar kim@livingit.be of plan je gesprek zelf in via deze link: https://calendly.com/livingit

Eén gedachte over “SOS burn-out”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *